Duits Engels
Logo SIEDH

SCHEEPSWERF

In de uiteindelijke opzet van het erfgoedpark is voorzien dat er een scheepswerfje zal worden aangelegd. Op deze werf heet met een helling naar het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, zullen reparatie- en restauratie- werkzaamheden worden verricht aan traditionele, hoofdzakelijk houten, scheepjes. De werf heeft de naam 'De Liefde' en zal in 2007 worden gerealiseerd met een subsidie van de provincie Noord-Holland en een donatie van de RABO-bank Heemskerk-UitgeestOok in vroegere tijden bevonden scheepswerven zich meestal in de nabijheid van houtzaagmolens. Zowel in de Zaanstreek als in Amsterdam kwam dit veel voor.

In 2004 werd op het erfgoedpark gestart met de bouw van een houten zeilscheepje. Dit scheepje, waarvoor een traditioneel, 17e eeuws, scheepje model heeft gestaan, is voor een groot deel gemaakt met behulp van oude technieken. De bouw, welke in de open lucht plaats vond, was door de bezoekers goed te volgen. In juli 2005 het scheepje tewater gelaten en afgebouwd.

In het voorjaar van 2006 startte de bouw van een replica van een zeventiende eeuwse werkboot. Dit scheepje, 'Beverwyck' geheten, werd in juni 2006 tewatergelaten.
In juni 2007 kwam een tweede exemplaar, de 'Uytgheest', gereed in in augustus is nummer drie, de 'Heemskerck', te water gelaten. Het is de bedoeling dat er in totaal een vloot van vijf of zes van deze boten komt. Deze werkbootjes worden 'geƫxploiteerd' door de VCY, de 'Vereenigde Compagnie Yemont'.

Duits Engels