Duits Engels
Logo SIEDH

BEZOEKERSCENTRUM
'DE KIJKSCHUUR'

In 2007 zal gestart worden met de bouw van het definitieve bezoekerscentrum 'De Kijkschuur'. Dit gebouw wordt opgetrokken in een authentieke 18e eeuwse Zaanse stijl en krijgt de vorm van een driebeukig pakhuis.

Het gebouw is bestemd voor het ontvangen van bezoekers, de inrichting van permanente en tijdelijke tentoonstellingen, alsmede het geven van (audiovisuele) presentaties op de begane vloer en op de verdieping. Op de verdieping komt een auditorium. Zoals de omschrijving reeds aangeeft bestaat het gebouw uit een middengedeelte en 2 zijbeuken. Een deel van de expositieruimte zal gebruikt worden voor het tentoonstellen van delen van de museale ambachtelijke gereedschapcollectie, afkomstig van het voormalig Nationaal Ambachtsmuseum Verborg te Haastrecht, welke de Stichting Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' onder haar beheer heeft en de recent verkregen collectie gereedschappen van de heer Frans van Miert uit Berlicum.
Het gebouw wordt toegankelijk voor gehandicapte bezoekers.

Duits Engels