Duits Engels
Logo SIEDH

INTERESSANT

Het Industrieel Erfgoedpark wordt ontwikkeld op ca 1200 meter afstand van de plaats waar tot 1911 paltrokmolen 'De Hoop' stond. In 1911 brandde deze molen na blikseminslag tot de grond toe af.

Aan de Lagendijk in Uitgeest is het erfgoedpark gevestigd. De Lagendijk is een voormalige zeedijk die tot in de dertiger jaren van de 20ste eeuw de hoofverbindingsweg tussen Amsterdam/de Zaanstreek en Alkmaar vormde.

Het Poldertje van Berouw, is het poldertje waarin het erfgoedpark zich bevindt, zo genoemd omdat het poldertje meer kostte dan het opbracht.

Aan de zuidoever van het Alkmaarder- en Uitgeester Meer is het erfgoedpark gelegen. Dit meer is het enige voormalig stukje zee in Noord-Holland dat aan alle inpolderingsacties is ontkomen. In het water van dit meer bevinden zich meer dan 20 verschillende vissoorten, waaronder enkele zeldzame.

Flora en fauna zijn in dit gebied veelzijdig. De flora is een brakwaterflora. Er bevinden zich in dit gebied bijzondere planten. Daarnaast is het gebied rijk aan allerlei soorten vogels. Over een jaar genomen kunnen meer dan 90 soorten worden waargenomen.Op het erfgoedpark zijn regelmatig roofvogels te zien. Getracht wordt om enkele daarvan, waaronder de kerkuil, te verleiden om op het erfgoedpark te nestelen..

Duits Engels