Duits Engels
Logo SIEDH

DOELSTELLINGEN

De motivatie voor het realiseren van het themapark, waarin de persoon Cornelis Corneliszoon de centrale figuur is en zijn uitvindingen van de houtzaagmolen en de oliemolen met kantstenen centraal staan is:
het 'op de kaart zetten' van een opmerkelijk uitvinder uit de zestiende eeuw en de effecten van zijn uitvindingen plaatsen in een tijdskader, t.w. de Gouden Eeuw en de economische opbloei van ons land.

De stichting zet zich in voor het behoud van houtgerelateerde beroepen, bouwtechnieken en gereedschappen en een verantwoorde exploitatie van de verschillende onderdelen van het erfgoedpark. waaronder de Timmerwerkplaats 'De Juffer' en de bijbehorende droogschuur.

Uitvoering van de voornemens vinden plaats in overeenstemming met artikel 2 van de stichtingsstatuten:

De stichting heeft ten doel, als eerbetoon aan de uitvinder van de houtzaagmolen, Cornelis Corneliszoon van Uitgeest:

  1. de oprichting en instandhouding van ambachtswerkplaatsen, gericht op de educatieve vervaardiging van houten constructies, scheepsbouw en gebruiksvoorwerpen, onder gebruikmaking van technieken, ontwikkeld in het vroeg-industrieel tijdperk, alsmede de oprichting en instandhouding van een educatief, museaal centrum;
  2. het vervaardigen van molens, sluisdeuren, beschoeiingswerken en soortgelijke werkzaamheden, alsmede het vervaardigen van genoemde werktuigen en bouwwerken en het uitvoeren van restauratieve werkzaamheden daarvan; en
  3. het uitoefenen van scheepsbouw (sportvaartuigen, pleziervaartuigen en zeiljachten), alsmede het verrichten van scheepsreparatiewerkzaamheden.
Duits Engels