Logo SIEDH

'Vereenigde Compagnie Yemont' opgericht

Uitgeest 20 oktober 2006

Op vrijdag 20 oktober is op het Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' te Uitgeest de 'Vereenigde Compagnie Yemont' officieel opgericht. De 'Vereenigde Compagnie Yemont' (VCY) is een vereniging van aandeelhouders in een vlootje van een aantal replica's van 17e eeuwse werkboten. De vereniging is ontstaan naar aanleiding van de bouw en tewaterlating van de eerste replica welke begin dit jaar in de werkschuur 'De Juffer' op het terrein van de Stichting Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' (SIEDH) is gebouwd.

vcylogo

De 'Vereenigde Compagnie Yemont' is een vereniging die een organisatievorm kent die overeenkomt met die zoals ten tijde van de 'Verenigde Oostindische Compagnie', de VCY is een partenrederij. Iedere deelnemer in de rederij krijgt naar gelang van de grootte van zijn aandeel één of meerdere parten. Iedere boot bestaat uit 100 parten en ieder part geeft één stem in de rederij. Het dagelijkse bestuur van de VCY zal bestaan uit President Jan Boudesteijn, Bewindhebber/Boekhouder Piet Hoogeveen en Bewindhebber/Scribent Dan Kouwenhoven. Bewindhebber/Vlootvoogd Hans Weeren neemt de organisatie van een aantal activiteiten op zich.

Het bestuur van de VCY luistert aandachting naar de voorlezing van de akte door de notaris

De oprichtingsakte is op 20 oktober gepasseerd in timmerwerkplaats 'De Juffer' ten overstaan van notaris Westen. Na het passeren van de akte stapte het voltallige bestuur in de eerste boot en met een luide knal van het boordkanon werd de oprichting ingeluid.

Een harde knal markeerde de oprichting van de VCY

De president van de VCY benadrukte in zijn toespraak tot zijn medebestuurders dat naast het plezierige aan de VCY ook het nuttige voorop dient te staan, d.w.z. dat de maatschappelijke uitstraling van de VCY activiteit: jonge mensen weer op weg helpen door ze te begeleiden in een vakopleiding, scholen te informeren over een belangrijk stuk geschiedenis en teambuildingsactiviteiten. De VCY is opgericht, het bestuur benoemd en men zal plannen voor de nabije toekomst gaan uitwerken. De VCY zal een eigen website gaan opzetten waar de activiteiten te volgen zullen zijn. Daarna werden de eerste participatiebewijzen getekend en aan de eerste deelnemers overhandigd.

De Boekhouder overhandigt de eerste deelnemers hun bewijs van participatie in de VCY.