Logo SIEDH

Houtzaagmolen 'De Otter' blijft in Amsterdam

Uitgeest 24 augustus 2006

De meervoudige raadkamer van het gerechtshof te Amsterdam heeft op 22 augustus 2006 uitspraak gedaan in de door de Sichting Houtzaagmolen 'De Otter' aangespannen zaak tegen stadsdeel Westerpark. Het vonnis van de rechtbank bepaalt dat het stadsdeel niet onrechtmatig heeft gehandeld en dat 'De Otter' als monument moet blijven op de plaats waar hij nu staat.

Na een slepende procedure waarin Stichting Houtzaagmolen 'De Otter' het besluit van het stadsdeel Westerpark aanvocht om geen monumentenvergunning te verlenen, waardoor verplaatsing van de molen naar Uitgeest mogelijk zou moeten worden, heeft de rechtbank beslist dat het stadsdeel op goede gronden de vergunning heeft geweigerd. De zaak was aangespannen omdat de Stichting Houtzaagmolen 'De Otter' meent dat door de oprukkende bebouwing de molen tot stilstand zal komen en als werkend monument niet meer zal kunnen functioneren, en uiteindelijk in verval zal raken. De rechtbank is van mening dat het stadsdeel "...heeft mogen afgaan op de aan het besluit ten grondslag gelegde adviezen en onderzoeksrapporten" Het gevolg van de uitspraak is dat de molen niet naar het Erfgoedpark 'De Hoop' zal verhuizen.

Zowel voor Stichting Houtzaagmolen 'De Otter' als voor de Stichting Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' is deze uitspraak zeer teleurstellend. Inmiddels heeft Stichting Houtzaagmolen 'De Otter' besloten de uitspraak voor te leggen aan de Raad van State. Klik hier voor het laatste nieuws over 'De Otter'