Logo SIEDH

Stichting Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' besluit tot de bouw van een paltrokmolen.

Uitgeest 2 februari 2007

In de verwachting dat de Raad van State pas over lange tijd zal besluiten of de verplaatsing van de Amsterdamse houtzaagmolen 'De Otter' naar het Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' gerechtvaardigd is, heeft het bestuur van de SIEDH besloten die uitspraak niet af te wachten maar zo spoedig mogelijk over te gaan tot de bouw van een replica van houtzaagmolen 'De Hoop'.

Op 1 februari j.l. diende voor de Raad van State het beroep dat Stichting Houtzaagmolen 'De Otter' tegen deelgemeente Westerpark die geen medewerking wil verlenen aan de verplaatsing van 'De Otter' naar Uitgeest. In augustus 2006 stelde de Meervoudige Raadkamer van de Rechtbank te Amsterdam de deelgemeente in haar besluit in het gelijk. Stichting Houtzaagmolen 'De Otter' tekende beroep bij de Raad van State aan omdat 'De Otter' in verval raakt als gevolg van de slechte molenbiotoop die ontstaan is door de steeds verder oprukkende bebouwing. De deelgemeente is van mening, ondersteund door de resultaten van een onderzoek door deskundigen, dat er voldoende wind over blijft om de molen te laten draaien. De Raad van State concludeerde dat er een gezamenlijk onderzoek plaats moet vinden alvorens een besluit over het al of niet verplaatsen kan worden genomen. Westerpark en De Otter krijgen drie maanden te tijd om een onderzoekprocedure af te spreken waarna het onderzoek naar de windkwaliteit kan starten.

Het bestuur van de SIEDH is van mening dat wachten op de onzekere uitslag de subsidieverlening in gevaar brengt en dat daarom is besloten om spoedig met de bouw van de replica van start te gaan. Deze replica zal overigens gebouwd worden naar tekeningen die gemaakt zijn van 'De Otter'.

<ringmuur
De ringmuur is gereed om als fundament voor 'De Otter' of de replica te dienen

Het bestuur en de vrijwilligers van de SIEDH zijn, ondanks de teleurstelling, optimistisch over de toekomst van het erfgoedpark. Weliswaar is de financiering van een de replica nog niet geheel rond maar de verwachting is dat voldoende bronnen kunnen worden aangeboord om tot een werkende paltrokmolen te komen. Inmiddels heeft de SIEDH een donatie van € 50.000 ontvangen. Ze hopen dat de bouw van de replica veel bezoekers zal trekken. Ook hoopt het SIEDH bestuur dat 'De Otter' uiteindelijk van een dreigende ondergang gered wordt. Wie weet staan er in de toekomst 2 houtzaagmolens op het erfgoedpark aan de Lagendijk te Uitgeest