Logo SIEDH

Raad van State: Beroep van De Otter is gegrond.


Uitgeest 30 mei 2007
Op 30 mei 2007 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep dat Stichting Houtzaagmolen De Otter had ingediend tegen het besluit van het stadsdeel Westerpark om de vergunning voor de verplaatsing te weigeren. Het besluit van het stadsdeel Westerpark is door de Raad van State vernietigd.
Volgens de Raad van State heeft De Otter het beroep terecht aangevochten en heeft het stadsdeel niet zorgvuldig genoeg gehandeld. Het stadsdeel Westerpark moet opnieuw een beslissing nemen nadat zij zich beter over de windbelemmeringen heeft geïnformeerd. Het daartoe nodige onderzoek zal op kosten van het stadsdeel moeten plaats vinden. Het stadsdeel is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.
De eigenaar van de molen, 'Stichting Houtzaagmolen De Otter' , zal -na intern beraad over de uitspraak- zo spoedig mogelijk kontakt met het stadsdeel opnemen om de toekomst van een werkende Otter te verzekeren. Voor de Stichting Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' is deze weliswaar positieve uitspraak geen reden om de geplande bouw van een replica uit te stellen. Naar schatting zal het door de Raad van State opgelegde windonderzoek minimaal één tot anderhalf jaar gaan duren.
Zie ook de site van 'De Otter'