Logo SIEDH

Aanleg scheepshelling bij Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' gestart.

Uitgeest 30 juli 2007

Ter ondersteuning van maritieme activiteiten wordt er op Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' te Uitgeest hard gewerkt aan de aanleg van een kleine scheephelling, 'De Liefde' geheten, welke geschikt zal zijn voor boten tot een lengte van ongeveer 20 meter.

De uitvinding van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, de windaangedreven houtzaagmolen in 1593, veroorzaakte aan het begin van de 17e eeuw een ware revolutie in de scheepsbouw. Door de snelle en accurate zaagmethode kon men veel sneller schepen bouwen als voorheen. De houtzaagmolens in de Zaanstreek stonden meestal zeer dicht bij scheepswerven of maakten er soms zelfs deel van uit.

In het ontwikkelingsplan van het erfgoedpark is voorzien in de aanleg van een kleine scheepshelling, naast de bouw van een houtzaagmolen, bezoekerscentrum, timmerwerkplaats, droogschuur en een restaurant. Dit alles om een goede indruk te geven wat er in de 17e en 18e eeuw zich allemaal afspeelde rondom het zagen van hout. Mede door een subsidie van de provincie Noord-Holland, in het kader van de aanleg van kleine toeristische voorzieningen, zijn de werkzaamheden voor de scheepshelling in volle gang. Werknemers van Aannemings en Heibedrijf Van den Berg uit Westknollendam hebben een tijdelijke stalen damwand in het meer geslagen, het water uit het onstane bassin gepompt en vervolgens zware houten palen geheid die straks het houten sleepbed moeten dragen.

scheepshelling
Het aanbrengen van de stalen damwand voor de 'put' waarin de helling zal worden aangelegd

Gezien allerlei milieu-eisen, eisen die men vroeger niet kende, wordt de hellingvloer uitgevoerd in beton. Daar zal overigens in de toekomst weinig meer van te zien zijn want de helling wordt met hout 'aangekleed' en zal het uiterlijk krijgen van een scheepshelling zoals die er paar honderd jaar geleden uitgezien moet hebben. Zo zal, als vroeger, de helling uitgerust worden met een kaapstander die met touw en blokken de slede omhoogtrekt . De helling wordt geschikt voor het onderhoud en reparatie van traditionele houten boten zoals botters, boeiers en tjalken.

scheepshelling
De zware houten palen die het houten sleepbed moeten dragen