Logo SIEDH

Fundament voor Kijkschuur gestort

Uitgeest 30 augustus 2007

De afgelopen weken werd, nadat eerst de reeds jaren geleden aangebrachte heipalen waren uitgegraven en 'gekopt', door SIEDH vrijwilligers de bekisting gemaakt en aangebracht. De ondergrond werd uitgevlakt en voorzien van piepschuimplaten. Door deze zelfwerkzaamheid werd een aanzienlijke besparing bereikt.

Vervolgens werd er betonijzerwerk aangebracht en op 30 augustus kwamen de betonwagens af en aanrijden om ruim 100 m3 beton af te leveren bij een betonpomp. Het fundament moet straks de basis vormen voor het gebouw dat de naam Kijkschuur draagt en waarin verschillende functies zullen worden ondergebracht waarvan de belangrijkste het museale bezoekerscentrum zal worden.

kijkschuur
Uitvlakken van de ondergrond

kijkschuur
Het nauwkeurig leggen van de platen

kijkschuur
Vele handen...

kijkschuur
Het betonvlechtwerk

Ruim 100 m3 beton

Zo vlak als een ijsbaan

Terug naar vorige pagina