Logo SIEDH

Stichting Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' en de Openbare Bibliotheek te Uitgeest geven samen aandacht aan erfgoed

Uitgeest 30 juni 2007

In de maanden juli en augustus besteedt de Stichting Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' (SIEDH) in de Openbare Bibliotheek te Uitgeest door middel van foto's, prenten en enkele voorwerpen aandacht aan de activiteiten van deze stichting.

De SIEDH wil via deze expositie de aandacht vestigen op al haar activiteiten, met een nadruk op de, bijna vergeten maar o zo belangrijke, Uitgeester, Cornelis Corneliszoon, boer, molenmaker maar vooral uitvinder. Mede door zijn uitvindingen, waarvan de uitvinding van de windaangedreven zaagmolen de belangrijkste was, kon ons land zich in de 17e eeuw ontwikkelen tot de belangrijkste handelsnatie ter wereld. De foto's, alle voorzien van korte uitleg, nodigen de bezoekers aan de bibliotheek uit om ook eens bij het erfgoedpark aan de Lagendijk een kijkje te komen nemen.

bieb1
In de vitrine liggen en staan enkele fraaie voorwerpen

Tegelijkertijd brengt de bibliotheek gedurende de tentoonstellingsperiode boeken en andere documentatie over erfgoederen extra onder de aandacht

bieb2
Erfgoedboeken vragen de aandacht