Logo SIEDH

SIEDH-bestuur neemt eerder besluit over bouwen van een replica terug

Uitgeest 21 oktober 2007

Het eerder genomen besluit om de uitspraak van de Raad van State over ‘De Otter’ niet af te wachten, maar te beginnen met de bouw van een replica van een houtzaagmolen wordt voorlopig teruggenomen.

Er zijn een paar redenen voor dit belangrijke besluit. Ten eerste heeft de provincie Noord-Holland ingestemd met het verzoek van het bestuur de besteding van een deel van toegekende subsidiegelden te mogen uitstellen, waardoor er tijd gewonnen wordt om een hopelijk gunstige uitspraak van de Raad van State af te wachten. Ten tweede is het niet aannemelijk te verwachten dat de gemeente Uitgeest toestemming zal verlenen dat ‘De Otter‘een plek op het erfgoedpark krijgt wanneer er al een (replica)molen zal staan. Beide redenen, samen met wat andere procedurele redenen, waren voor het bestuur aanleiding om de opdracht aan molenmaker Poland op te schorten en wellicht in een later stadium te vernieuwen in geval ‘De Otter’ onverhoopt niet naar Uitgeest zou komen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2009 de Raad van State een uitspraak zal doen.

Terug naar vorige pagina