Logo SIEDH

Feestelijke tewaterlating 'Hollandsche boot'

Uitgeest 24 juni 2006

Onder grote belangstelling van opdrachtgevers, maritieme historici, geïnteresseerden en genodigden is op 23 juni de replica van de zeventiende eeuwse 'Hollandsche boot' te water gelaten op het Erfgoedpark 'De Hoop'. De tewaterlating werd verricht door de heer Sely, wethouder van de gemeent Uitgeest, de doop met IJ-bier door de kinderen van de drie opdrachtgevers, Jan Boudesteijn, Hans Weeren en Ewald Zwager.

De 'Hollandsche Boot' hangt in de kraan vlak voor de tewaterlating

De boot is gebouwd op werf 'De Liefde' welke deel uitmaakt van het erfgoedpark. Onder toezicht van maritiem archeoloog Gerald de Weerdt hebben scheepstimmerman Lars Kossen en een aantal vrijwilligers een stukje verleden laten herleven.In zijn toelichting gaf Gerald de Weerdt de historische waarde aan van deze replica. "Kleinere werkboten zijn door de eeuwen heen onmisbare vervoersmiddelen geweest, vooral in de periode dat de grotere zeegaande schepen meestal in havens voor anker bleven liggen. De enige manier om aan land te komen was met deze bootjes, die zowel geroeid als gezeild konden worden. Zeeschepen gingen niet op reis zonder een of meer van dit soort boten. Vaak op sleeptouw maar anders aan dek of in het ruim. Het is een klein bootje maar niet minder interessant dan de grote replica's. In het marinejargon worden bootjes van deze afmeting 'KaPeDeetjes' genoemd, Kleine Pest Bootjes" aldus de scheepsarcheoloog.

Muzikaal maritiem, of is het maritiem muzikaal, intermezzo van de 'Muziekboot'

Grote plannen met kleine bootjes
De bootbouw is onderdeel van het sociaal-economische project van de Stichting Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' dat zich inzet voor de opleiding van moeilijk bemiddelbare jongeren tot restauratief timmerman. De hoop is dat de Stichting opdrachten verwerft voor de bouw van meerdere boten, zodat een vloot gevormd kan worden waarmee een stukje geschiedenis herleefd kan worden, die ingezet kan worden voor recreatieve activiteiten, maar ook voor teambuilding.

De tewaterlating werd begeleid door shantykoor Nortada uit IJmuiden en de 'Muziekboot'. Beide oogstten veel waardering. Direct na de tewaterlating, welke plaats vond met een kraan, werd de boot opgetuigd voor de eerste zeiltocht.

De eerste zeiltocht met de VOC vlag in top

Mocht u na lezing van dit bericht belangstelling hebben voor de aanschaf van een 'Hollandsche Boot' neem dan hier contact op met onze stichting